Dziś o godz. 13.00 ks. Piotr Śmiechura odprawił Mszę św. prymicyjną dla naszej wspólnoty parafialnej.

Licznie zgromadzonym wiernym Ksiądz neoprezbiter udzielił błogosławieństwa prymicyjnego.

Ks. Piotr jako motto życiowe przyjął słowa św. Pawła: „Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć  – to zysk.” (Flp 1, 21)

Homilię wygłosił ks. Janusz Lemański  – wykładowca Starego Testamentu na Uniwersytecie Szczecińskim. W swoim słowie podkreślił istotną rolę własnego człowieczeństwa w posłudze kapłańskiej. „Biada temu, przez którego negatywne zachowanie ktoś odejdzie od Chrystusa…” – stwierdził ks. Janusz jednocześnie życząc wytrwania przy Chrystusie przez Którego wszystko i w Którym wszystko.