W imieniu Diecezjalnej Fundacji im. Księdza Kardynała Ignacego Jeża kierujemy propozycję do osób zdolnych, które w tym roku zdały egzamin maturalny, cieszą się dobrą reputacją, lecz z przyczyn materialnych nie podjęły studiów. Dzięki życzliwości doc. dra Antoniego Szredera – Rektora Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku, otrzymaliśmy propozycję bezpłatnego studiowania wytypowanej/ego przez Fundację studentki/studenta na kierunku ZARZĄDZANIE. Studia odbywają się w trybie zaocznym (piątek-niedziela) w Słupsku. Zainteresowanych prosimy o pilny kontakt: ks.pawel@kolbe.slupsk.pl.