W II Niedzielę Adwentu, 4 grudnia, po raz dwunasty w Polsce i parafiach polonijnych na świecie będzie obchodzony Dzień modlitwy i pomocy katolikom na Wschodzie. Po raz czwarty Kościół na Wschodzie organizuje w tym czasie dzień modlitwy i wdzięczności za tych, którzy ich wspierają.

Przy kościołach odbędą się także zbiórki na rzecz Kościoła na Wschodzie. Białoruś, Litwa, Łotwa i Estonia, Ukraina, Rosja i Mołdawia, Kazachstan, Tadżykistan, Kirgizja, Uzbekistan i Gruzja. To tam przekazywana jest pomoc materialna za pośrednictwem Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Zbierane w II Niedzielę Adwentu ofiary stanowią dotacje na odbudowę kościołów lub budowę nowych świątyń, sal katechetycznych i ich wyposażenie,  dotowane są spotkania formacyjne dla katechetów, wakacje dla dzieci i dni skupienia dla małżeństw. Część pieniędzy przeznaczana jest na dożywianie dzieci i ubogich.

Największą pomocą, jakiej Kościół w Polsce udziela Kościołowi na Wschodzie jest oczywiście pomoc personalna. Aktualnie w krajach byłego ZSRR służy 250 kapłanów diecezjalnych, 450 kapłanów zakonnych i prawie 550 sióstr zakonnych. Są tam również bracia zakonni i świeccy katecheci.

W ubiegłym roku podczas zbiórki w II Niedzielę Adwentu udało się zebrać prawie 2 mln 200 tys. zł. Ta zbiórka była prowadzona w parafiach na terenie Polski, a także w parafiach polonijnych na całym świecie. Tegoroczna będzie przeprowadzona 4 grudnia.

marrus