Kolejny raz swoją pielgrzymkę będą przeżywać zaangażowani w ruch trzeźwości, ludzie uwikłani w problemy alkoholowe, ich najbliższe rodziny, zaangażowani w ruchach AA i wszyscy, którym leży na sercu sprawa trzeźwości i walki z alkoholizmem w Polsce. Pielgrzymka pod hasłem „Troska o trzeźwość – troską o życie” odbędzie się w dniu 01.08.2009 r. (sobota) i rozpocznie się o godz. 9.00 od kościoła pw. Ducha Świętego w Koszalinie. Pielgrzymka ma akcent ekspiacji za grzechy rozpicia narodu i wyproszenia u Boga łaski trzeźwości.

„W refleksjach nad decydującymi momentami naszej historii nie wolno pominąć wytrwałej i cierpliwej pracy tych wszystkich, którzy w cieniu wielkich wydarzeń prowadzili nie mniej istotne zmagania o zachowanie dobrych obyczajów narodu, a zwłaszcza o trzeźwość Polaków”. Na progu sierpnia, tradycyjnego miesiąca abstynencji, po raz kolejny przez pielgrzymowanie na Górę Chełmską chcemy podziękować Panu Bogu za tę wytrwałą trzeźwościową pracę. Pielgrzymi ponawiają gorącą prośbę o złożenie osobistego daru abstynencji, jako wkładu w budowanie trzeźwego społeczeństwa. Troska o trzeźwość to ciągle nowe wyzwania, przed jakimi stają współcześni Polacy. Ostatnie badania społeczne przynoszą bowiem niepokojące i zasmucające dane. Nie chodzi tylko o analizę suchych statystyk, ale raczej o pochylenie się nad ludzkim cierpieniem i upokorzeniem, nad utraconym zdrowiem i życiem, nad zranionymi rodzinami, przegranymi marzeniami oraz zawiedzionymi nadziejami tak wielu ludzi. Polsce potrzeba trzeźwych rodzin, bowiem tylko w nich mogą być kształtowane właściwe postawy. Wielu młodych oczekuje od dorosłych wyraźnej zachęty do pełnej abstynencji, a nade wszystko – dobrego przykładu. Dlatego osobiste świadectwo pielgrzymów i ich modlitwa ma pomóc uświadomić Polakom, jak ogromny wpływ na życie ma trzeźwość lub jej brak. Niech to wołanie poruszy serca wszystkich ludzi, którzy pragną budować nową kulturę życia. Niech otworzy umysły, by pozwalały postrzegać sierpniowy dar abstynencji jako narzędzie troski o duszę i zdrowie, godność i wolność, o rodzinę i pracę każdego człowieka.