W sobotę, 18 kwietnia, blisko 1800 młodych ludzi wzięło udział w Diecezjalnej Pielgrzymce Maturzystów na Jasną Górę. Z naszej Parafii wyruszyła stuosobowa grupa młodzieży. Uczestników pielgrzymki przywitał w Częstochowie biskup Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, zapraszając jednocześnie do wyrażania swej młodzieńczej radości w czasie koncertu ewangelizacyjnego zespołu „Czterdziestu synów i trzydziestu wnuków jeżdżących na siedemdziesięciu oślętach”. Centralnym punktem pielgrzymki była Najświętsza Eucharystia, sprawowana w jasnogórskiej bazylice przez biskupa Edwarda oraz kapłanów, którzy przybyli wraz z młodzieżą. Głębokiemu przeżyciu Mszy Świętej sprzyjały śpiewy diecezjalnej diakonii muzycznej. Na zakończenie jasnogórskiego spotkania młodzież z naszej Parafii poprowadziła akt zawierzenia maturzystów całej diecezji w kaplicy Cudownego Obrazu.

Klęcząc przed wizerunkiem Czarnej Madonny młodzież mówiła:

„Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie”! Królowo Polski, Królowo Jana Kazimierza, Matko Mickiewicza, Słowackiego, Matko polskiego narodu, nasza Matko…

Przychodzimy do Ciebie, dzieci ufne, kochające i wdzięczne za Twą obecność. Cóż Ci przynosimy? Dziś u Twych stóp kładziemy nasze serca pełne nadziei, radości życia, ale i obaw. Przed nami matura, która nie jest tylko zwykłym egzaminem wiedzy i umiejętności, ale momentem pytania o nasze jutro. Ty, Matko, potrafiłaś odczytać Boży zamysł wobec Ciebie. Twoje serce było wolne od lęku, ponieważ zawierzyłaś całkowicie Bogu. Dla nas, młodych ludzi, nie jest to proste, ale wierzymy, że nie niemożliwe, jeśli Ty będziesz z nami.

Przybywamy do Ciebie z Pomorza i Wielkopolski, ziemi diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, by oddać się w Twą matczyną opiekę i jak Ty bezgranicznie zaufać Bogu.
Tobie zawierzamy nasze dziś i jutro!

Wdzięczni za życie i miłość rodziców, oddajemy Ci nasze rodziny, by nie zabrakło w nich zrozumienia, wzajemnej troski i odpowiedzialności.
Tobie zawierzamy nasze dziś i jutro!

W sakramencie chrztu otrzymaliśmy pierwiastek nieśmiertelności. Nie pozwól nam, Matko, żyć bez miłości Twojego Syna, która prowadzi do pełni szczęścia.
Tobie zawierzamy nasze dziś i jutro!

W sakramencie bierzmowania zostaliśmy umocnieni Duchem Świętym. Wspieraj nas, Matko, byśmy umocnieni Jego darami umiejętnie wykorzystali naszą wiedzę w trakcie egzaminu maturalnego.
Tobie zawierzamy nasze dziś i jutro!

Przed nami wybór życiowej drogi. Pomóż nam rozpoznać znaki Bożej Opatrzności, byśmy podjęli właściwą decyzję i konsekwentnie nią żyli.
Tobie zawierzamy nasze dziś i jutro!

Otaczamy naszą wdzięcznością nauczycieli i wychowawców. Pomóż, Matko, by nie zginęło w nas świadectwo ich życia, byśmy pomnażali dobro, które od nich otrzymaliśmy.
Tobie zawierzamy nasze dziś i jutro!

Zawierzenie maturzystów zostało wsparte słowami rodziców, nauczycieli i wychowawców:
„Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego” – tak Matko wyraziłaś swą zgodę na poddanie się woli Pana. Z bezgraniczną ufnością i miłością przyjęłaś Syna Bożego, czuwałaś nad Nim, byłaś przy nim, gdy dorastał, drżałaś o Jego przyszłość. Jak Ty, Maryjo, otaczamy nasze dzieci troską i czułością, chcemy chronić przed złem tego świata. Dziś klęczymy u Twych stóp w ważnym dla nich momencie – już wkrótce wejdą w dorosłe życie. Czy są na to przygotowane? Czy są wystarczająco samodzielne? Na ile ugruntowane są w nich wartości, które staraliśmy się im przekazywać przez całe życie? Czy są odpowiedzialne? Maryjo, najlepsza Matko! My, rodzice, nauczyciele i wychowawcy, Tobie zawierzamy nasze dzieci, naszą wkraczającą w dorosłość młodzież. Otocz ich swą opieką, gdy opuszczą rodzinny dom. Prowadź drogą do Twego Syna, pomóż, by nigdy nie zabrakło im wiary, nadziei i miłości.