Podczas ostatniej audiencji generalnej papież Franciszek w słowie skierowanym do Polaków nawiązał do postaci św. Stanisława Kostki, Patrona polskiej młodzieży. Mówił: „Jego zdecydowane pójście w młodym wieku za głosem powołania, pragnienie świętości i wierności ideałom są wymownym znakiem także dla młodych naszego czasu. Niech będzie on dla was wszystkich, a zwłaszcza dla młodzieży, szczególnym wzorem, byście w swoim życiu z odwagą bronili najwyższych wartości (Rzym,17.06.2014.r.).
„Prawda fundamentem wychowania” – pod takim hasłem przeżywamy już IV Tydzień Wychowania. Przytoczona wypowiedź Ojca Świętego doskonale wpisuje się w jego przeżywanie, bowiem przykład świętych nas pobudza do życia według wartości, a ich bratnia modlitwa w tym wspomaga. Prawda jest najwyższą wartością i jej należy uparcie szukać, jej uparcie służyć – tego uczy nas św. Stanisław Kostka.
Warto może z tej okazji przybliżyć postać Świętego.
Stanisław był drugim dzieckiem Jana, kasztelana zakroczymskiego, i Małgorzaty z Kryskich. Ochrzczony został w kościele parafialnym w Przasnyszu. Do 14 roku życia uczyli go rodzice.
W wieku 14 lat razem ze starszym bratem Pawłem został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Stanisław połączył naukę z życiem religijnym. W grudniu 1565 roku ciężko zachorował. Miał wówczas wizję, w której św. Barbara z dwoma aniołami przyniosła mu Komunię Świętą. Miał też drugą wizję, w której Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus pochyla się nad nim i składa mu w ramiona Dzieciątko. Rano wstał zupełnie zdrowy.
Stanisław pragnął wstąpić do zakonu jezuitów, ale nie uzyskał zezwolenia rodziców. W sierpniu 1567 roku, pieszo, w przebraniu, uciekł z Wiednia. W pogoń za nim ruszył jego brat Paweł. Stanisław dotarł do Dillingen w Bawarii (około 650 km) i zgłosił się do Piotra Kanizjusza. Ten wysłał go do Rzymu, gdzie Franciszek Borgiasz przyjął go 28 października 1567 roku do nowicjatu. W wieku 17 lat złożył śluby zakonne. 10 sierpnia 1568 roku nagle zachorował na malarię i zmarł 15 sierpnia 1568 r. w Rzymie. Miał zaledwie 18 lat.
Kult Stanisława Kostki zrodził się natychmiast i spontanicznie; kiedy w dwa lata później otwarto jego grób, znaleziono ciało świętego nietknięte rozkładem. Został beatyfikowany w 1602 przez papieża Pawła V, kanonizował go zaś Benedykt XIII 31 grudnia 1726, chociaż dekret kanonizacyjny wcześniej wydał już Klemens XI w 1714 roku. Święto liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone było od 13 listopada 1670, kiedy to Klemens X zezwolił zakonowi jezuitów na odprawianie Mszy świętej i brewiarza o Stanisławie. Od 1969, po reformie liturgicznej Pawła VI na II soborze watykańskim, święto obchodzone jest w polskim Kościele 18 września, podczas gdy w pozostałej części Kościoła nadal 13 listopada