Program Parafialnej Pielgrzymki Odpustowej do Kościoła Mariackiego, który jest świątynią stacyjną Roku Św. Pawła – środa, 29 kwietnia:

19:00 – modlitwa różańcowa

19:30 – koncert modlitewny: Maksymilianki i Miraculum

19:40 – przygotowanie procesji: na zewnątrz kościoła, przy krzyżu (grupy parafialne niosą sztandary, Straż Honorowa niesie relikwie św. Maksymiliana)

20:00 Procesja (wejście głównymi drzwiami), uroczyste odsłonięcie obrazu i rozpoczęcie Najświętszej Eucharystii