14 sierpnia nasza Parafia obchodziła swoje patronalne święto. Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. biskup Krzysztof Zadarko, który w swej homilii podkreślił znaczenie ofiary św. Maksymiliana Kolbego, ofiary płynącej z bezinteresownej miłości. Przeciwstawił jej, wielokrotnie mocno to akcentując, negatywny wpływ bardzo dziś popularnej mody na tzw. hejtowanie. Stało się ono tak popularne w internetowym świecie, że wykorzystywane jest nawet w kampaniach wyborczych. Kim jest hejter? To osoba, która umieszcza w Internecie wpisy, w których źle o kimś (rzadziej o czymś) pisze, obrażając tego kogoś i nie zamieszczając przy tym żadnej konstruktywnej krytyki, nienawistnik, który usiłuje wpłynąć na postawy internautów.

W dniu 14 sierpnia AD 2015, w Słupsku, w uroczystość odpustu parafialnego, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Krzysztof Zadarko poświęcił witraże wykonane w latach 2012 – 2015 w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika, patrona naszej Parafii i Diecezji. W witrażach ukazano kluczowe Dzieła, Osoby i Wydarzenia zbawcze opisane w Starym i Nowym Testamencie.

Oto tytuły i Fundatorzy poszczególnych witraży:
I witraż – Stworzenie: „i stworzył Bóg” Rdz 1,27
/Fundatorzy – Parafianie, I Komunia i Bierzmowani AD 2012/
II witraż – Grzech pierworodny: „jestem nagi, ukryłem się.” Rdz 3,10
/Fundatorzy – Rodzina Państwa Ignatowiczów – AD 2012/
III witraż – Noe: „znak przymierza, które ustanowiłem” Rdz 9, 17
/Fundator: ks. prałat Marian Subocz – AD 2012/
IV witraż – Abraham: „Abram uwierzył Jahwe” Rdz 15, 6
/Fundatorzy – Rodzina Państwa Wojciecha i Joanny Polaków – AD 2013/
V witraż – Mojżesz: „Jam jest Jahwe, Bóg twój” Wj 20, 2
/Fundatorzy – Bogu wiadomi … – AD 2013/
VI witraż – Eliasz: “Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów” 1 Krl 19,10
/Fundatorzy – Parafianie, I Komunia i Bierzmowani AD 2013/
VII witraż – Zwiastowanie NMP – „Raduj się, napełniona łaską, Pan z tobą.” Łk 1, 28
/Fundator – ks. Zygmunt Halejcio AD 2015/
VIII Witraż – Narodzenie Pana Jezusa – „urodził się wam dzisiaj wybawca, którym jest Pomazaniec Pan..” Łk 2, 11
/Fundator – ks. Zygmunt Halejcio AD 2015/
IX witraż – Chrzest w Jordanie – „oto Baranek Boży, który usuwa grzech świata.” J 1, 29
/Fundator – ks. Zygmunt Halejcio AD 2015/
X witraż – Przemienienie Pańskie – „został przemieniony…” Mk 9,2
/Fundatorzy – Władysława Węgorek i cisi Darczyńcy AD 2014/
XI witraż – Ostatnia Wieczerza – „abyście się wzajemnie miłowali..”
J 13,34
/Fundatorzy – Parafianie, Rodzice bierzmowanych i dzieci idących do I Komunii św. w roku 2014/
XII witraż – Śmierć Jezusa na Krzyżu – „Wykonało się..” J 19,30
/Fundatorzy – Państwo Halina i Władysław Stępień ad 2014/
XIII witraż – Zmartwychwstanie – „Ja Jestem Zmartwychwstanie i Życie..” J 11,25
/Fundatorzy – Wspólnota Żywego Różańca AD 2014/
XIV witraż – Zesłanie Ducha Świętego: „gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami…” Dz 1, 8
/Fundatorzy – Rodziny Państwa Szreder, Ignacik i Lipińscy AD 2014/
XV witraż – Nowa Ziemia i Nowe Niebo – Niebieskie Jeruzalem: „ oto przybytek Boga z ludźmi” Ap 21, 3
/Fundatorka – Zuzanna Pluto AD 2014/

Witraże zaprojektowano i wykonano w pracowni Państwa Magdaleny i Marcina Czeskich, absolwentów ASP w Poznaniu.
Niech Pan wynagrodzi swoją łaską i błogosławieństwem wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w upiększenie tej świątyni na większą chwałę Boga.

ks. bp Krzysztof Zadarko
ks. prob. Lucjan Huszczonek

opracował administartor: ks. Wojciech