Rok św. Pawła, ogłoszony przez Ojca św. Benedykta XVI w związku z dwutysięczną rocznicą narodzin Apostoła Narodów (trwa od 28 czerwca 2008 r. do 29 czerwca 2009 r.) jest w Kościele okazją do uzyskania licznych odpustów. Również w naszym mieście.

Penitencjaria Apostolska, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, dekretem z dnia 10 maja 2008 r. ogłosiła warunki uzyskania odpustu zupełnego w Roku św. Pawła. Dekret dotyczy uzyskania odpustu zupełnego w Rzymie w Bazylice św. Pawła za Murami, we wszystkich miejscach kultu św. Pawła w Kościołach lokalnych oraz w określone dni w kościołach wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego.

Parafialna Pielgrzymka Odpustowa do Kościoła Mariackiego, który jest świątynią stacyjną Roku Św. Pawła – odbędzie się w środę, 29.04. Zapraszamy wszystkich Parafian na 20:00 do Kościoła Mariackiego na uroczystą Eucharystię ku czci św. Pawła Apostoła.

Zgodnie z dekretem Penitencjarii wierni mogą uzyskać odpust zupełny w następujących okolicznościach i miejscach:

1/ W Bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie.
W ciągu całego Roku św. Pawła (codziennie) każdy wierny, za nabożne nawiedzenie papieskiej Bazyliki św. Pawła za Murami w Rzymie, odmówienie dowolnej modlitwy przed Najśw. Sakramentem, następnie Ojcze nasz i Wierzę w Boga, przy ołtarzu konfesji nad grobem Apostoła Narodów, oraz odmówienie wezwania ku czci Matki Bożej i św. Pawła (ten akt pobożności jest ściśle związany ze wspomnieniem także św. Piotra Ap.) i spełnieniu zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca św., wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu) może zyskać odpust zupełny raz w ciągu dnia, który można ofiarować za żyjących i umarłych.

2/ Udział w nabożeństwie w dniu inauguracji lub zakończenia Roku św. Pawła.
Każdy wierny, który spełnił zwyczajne warunki (jak w p .1), może uzyskać odpust zupełny we wszystkich kościołach i kaplicach za uczestniczenie w celebracji liturgicznej lub innym nabożeństwie sprawowanym w pierwszym dniu Roku św. Pawła (29 czerwca 2008 r. ) oraz w dniu jego zakończenia (29 czerwca 2009 r.).

3/ Udział w nabożeństwie sprawowanym w określonych dniach w wybranych kościołach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Po spełnieniu zwyczajnych warunków (jak w p. 1) odpust zupełny można uzyskać uczestnicząc w celebracji liturgicznej lub innym nabożeństwie sprawowanym ku czci Apostoła Narodów 29 dnia każdego miesiąca Roku św. Pawła (w lutym 2009 r. w dniu 28), jak również 18 listopada 2008 r. w święto Poświęcenia Bazyliki św. Pawła za Murami oraz w dniu 25 stycznia 2009 r. w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, w następujących kościołach stacyjnych naszej diecezji:
– katedralnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie,
– konkatedralnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu,
– pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku,
– pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Skrzatuszu,
– pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Pile,
– pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku,
– pw. św. Pawła w Drawsku Pomorskim,
– Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

4/ Odpust zupełny mogą uzyskać również te osoby, które z powodu choroby lub innej uzasadnionej i poważnej przyczyny nie są w stanie fizycznie dopełnić warunków wyżej wskazanych. Muszą jednak postanowić, że je spełnią, gdy tylko będzie to możliwe i włączyć się duchowo w któreś z jubileuszowych nabożeństw ku czci św. Pawła, wykluczając wszelkie przywiązanie do grzechu i ofiarując Bogu swe modlitwy i cierpienia w intencji jedności chrześcijan.