Zgodnie z dekretem Biskupa Diecezjalnego z dniem 24 sierpnia 2013 roku w naszej parafii posługę duszpasterską wikariusza rozpoczął ks. Adam Jokiel.