Kiedy rok się kończy Chrzest, zwyczajem tak naturalnym czynimy podsumowanie. Ten Rok Liturgiczny przebiegał pod hasłem Roku Wiary. Wiara, czym jest?, jaka jest? Każdy próbował z tymi pytaniami się zmierzyć, ale również wiarę próbował pogłębić. Przed nami kolejny – Nowy Rok Liturgiczny. Rozpoczynamy go Pierwszą Niedzielą Adwentu. Jakie treści i obraz będą nam towarzyszyć. Chrzest! Tak, Chrzest Święty – pierwszy i jakże ważny z Sakramentów. Nad każdym z nas zostały wypowiedziane te słowa: Ja Ciebie chrzczę, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zatem po Roku Wiary, tak ogólnie, potrzeba nam tę wiarę mężnie wyznawać: Wierzę w Syna Bożego. Niech te słowa towarzyszą nam w codziennym rozmyślaniu przez najbliższe 365 dni roku liturgicznego.