„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – tak brzmi hasło roku duszpasterskiego, który rozpoczyna się wraz z pierwszą niedzielą Adwentu, tj. 30 listopada 2014 roku. Głównym zadaniem duszpasterzy będzie ukazanie wiernym wartości sakramentu pokuty i pojednania, a także pomoc tym ochrzczonym, którzy go zaniedbali, by odkryli w nim źródło Bożego Miłosierdzia.

Przewodniczący Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, mając na uwadze te zadania, zawraca uwagę na następującą kwestię: Chcemy zachęcać wierzących do patrzenia na swoje życie jak na proces, w którym powinien dokonywać się wzrost dojrzałości w wierze. Na tej drodze potrzeba osób towarzyszących: doświadczonych duszpasterzy, stałych spowiedników i kierowników duchowych, którzy pomogą odczytywać znaki, dadzą wsparcie w trudnych chwilach i przez to wzmocnią wierność Bogu i gotowość otwarcia się na Jego obecność. Poznanie Boga winno owocować żywą relacją z Nim i życiem z wiary.

(Źródło: KEP).