Na rozpoczynający się Nowy Rok życzymy wszystkim Parafianom, by  był to czas pełen radości, miłości, wzajemnego poszanowania, a nade  wszystko czas otwarcia się na naszego Pana, Jezusa Chrystusa!!!