Naszej parafiance Małgorzacie przeszczepiono nerkę. Operacja ta była niezbędna do prawidłowego funkcjonowania jej organizmu oraz prowadzenia „normalnego” stylu życia.

Pani Małgorzata w roku 1986, po diagnozie niedorozwoju prawej nerki z  torbielem, została poddana operacji usunięcia chorego organu. Była pod stałą kontrolą przychodni Nefrologicznej w Słupsku.

W roku 2008 w trakcie rutynowych badań kontrolnych stwierdzono niewydolność drugiej (jedynej) zdrowej nerki. W wyniku konsultacji medycznych, uznając sytuację za szczególnie trudną, podjęto decyzję niezbędną w kwestii ratowania zdrowia pacjentki o codziennej, ośmiogodzinnej dializie otrzewnowej. Temu zabiegowi Pani Małgorzata jest poddawana do dnia dzisiejszego.

Poza tymi dolegliwościami stwierdzono u Niej przewlekłe zapalenie wątroby typu B, przewlekłe nieaktywne zapalenie wątroby (HBS dodatni). Kobieta jest więc pod stałą kontrolą Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku.

Aktualnie Pani Małgosia dostała szansę na zmianę swego życia. Poprzez Klinikę Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych  w Gdańsku została zakwalifikowana do przeszczepu nerki. W poniedziałek 28 listopada 2011 r. znalazł się dawca nerki. W czwartek 1 grudnia dostaliśmy informację, że operacja udała się.

Pani Małgorzata przyjmuje codziennie bardzo drogie leki. Czeka ją też nowy wydatek. PO przeszczepie będzie musiała przyjmować medykamenty, które zabezpieczą organizm przed odrzuceniem nowej nerki. Na własny koszt będzie musiała też stawiać się na kontrolne badania szpitalne w klinice, w jakiej zostanie dokonany przeszczep.

Dotychczasowe wydatki i jak i perspektywa kolejnych przekraczają w znaczący sposób możliwości materialne rodziny. Tym bardziej, że mąż Pani Małgosi jest również chory na nieuleczalną chorobę zaliczaną do chorób tropikalnych (Sarkoidoza) i  musi stale przyjmować leki, które ułatwiają oddychanie.

W tej trudnej sytuacji, po wyczerpaniu własnych możliwości i środków, zdecydowali się poprosić o wsparcie i pomoc.

Jako rodzice wychowują również uczące się w szkole średniej dziecko, któremu starają się zapewnić godne warunki egzystencji oraz tworzyć normalną rodzinę.

Dlatego też Caritas naszej parafii zwraca się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe, jak również modlitewne.

Wpłat prosimy dokonywać na konto parafialnego Caritas:

Caritas Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku
ul. Piłsudskiego 20
76-200 Słupsk
PKO BP I O/Słupsk 60 1020 4649 0000 7602 0054 5566

Z dopiskiem: „Nerka dla Małgosi”
Za wszelką pomoc materialną i duchową składamy serdeczne Bóg zapłać.