Wczesną jesienią 2007 roku uczestnicy Parafialnej Pielgrzymki do Fatimy ufundowali kościołowi parafialnemu figurę Matki Bożej Fatimskiej, którą sami przywieźli z Portugalii. Stali się oni tym samym inicjatorami nabożeństw fatimskich.

Nabożeństwa te są wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie się i słowa w Fatimie wypowiedziane do trojga młodych wizjonerów w 1917 roku w Portugalii. W miesiącach, w których dokonywały się objawienia w Fatimie – od maja do października – każdego 13 dnia miesiąca celebrujemy NABOŻEŃSTWA ZA WSTAWIENNICTWEM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ. Na pierwsze w tegorocznym cyklu nabożeństwo fatimskie zapraszamy 13 maja o 20:00. Na nabożeństwo składa się różaniec, Msza Święta oraz procesja ze świecami i figurą Matki Bożej. Prosimy przynieść świece.

Przez modlitwę różańcową rozważamy życie i postawę Matki Bożej oraz Jej Syna, Wcielonego Jednorodzonego Syna Bożego, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i ofiarował swoje życie za nas na krzyżu. W praktykowaniu tych nabożeństw chcemy wypełniać także duchowy testment św. Maksymiliana Kolbego, szukając ratunku u Niepokalanej.

Uczestnicząc w Ofierze Eucharystycznej, odmawiając różaniec fatimski, uczestnicząc w procesji wokół kościoła, dawajmy świadectwo naszej wiary i miłości, ufności, że Chrystus spełni to, o co Go prosimy dziecięcego zaufania do naszej Matki i postawy dojrzałych chrześcijan, którzy starają się czynem jak najlepiej pokazywać owoce swojej wiary, zmierzając drogą, którą jest sam Chrystusa i którą najdoskonalej szła Jego Matka.