W sobotę, 1 maja, rozpoczynamy miesiąc dedykowany Matce Najświętszej. Począwszy od tego dnia, codziennie będziemy odmawiali Litanię loretańską. Weźmy udział w nabożeństwach majowych, a także odmawiajmy tę litanię indywidualnie lub wśród znajomych czy rodziny, polecając Matce Najświętszej wszystkie nasze sprawy.

Nabożeństwom majowym sprawowanym w kościele będzie towarzyszył cykl rozważań o biblijnym obrazie Maryi. Kolejne rozważania podobne są do plam, które malarz kładzie po kolei na płótno. Pojedyncze ślady pędzla , oglądane osobno i z bliska, są mało ciekawe. Dopiero oddalenie się od obrazu sprawia, że widzi się go w całej okazałości. Plamki zlewają się ze sobą, barwy tworzą światłocienie, kontury stają się łagodne, a poszczególne elementy tworzą harmonijne piękno. Podobnie i biblijny obraz Maryi zabłyśnie swoim pięknem, gdy nie tylko zatrzymywać się będziemy nad wszystkimi szczegółami z Biblii, ale gdy będziemy szukać jeszcze Jej samej, konkretnej i żywej Osoby.

Nabożeństwa majowe w naszym kościele są sprawowane w dni powszednie o 17:30, w soboty o 17:30 lub po Mszy o 18:00 (proszę o sprawdzanie w ogłoszeniach), natomiast w niedziele o 16:30.