W Rzymie 5 października rozpocznie się III Zgromadzenie Nadzwyczajne Synodu Biskupów, którego tematem będą Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji. Papież i biskupi podzielą się swymi doświadczeniami duszpasterskimi i scharakteryzują sytuację rodziny w poszczególnych krajach. W 2015 roku, na kolejnym zgromadzeniu, zostaną przyjęte wnioski i propozycje dla duszpasterstwa rodzin.
Zanim to jednak nastąpi, wierni, szczególnie w rodzinach, mogą łączyć się w modlitwie osobistej w dniach poprzedzających oraz w czasie trwania synodu. Szczególnym dniem modlitwy będzie 28 września bieżącego roku. Zachęca się do odmawiania w tym dniu napisanej przez Papieża Franciszka

Modlitwy do Św. Rodziny:
Jezu, Maryjo i Józefie,
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie,
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.