Święty Boże! Święty Mocny! Święty a Nieśmiertelny! – zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci – zachowaj nas Panie. My grzeszni Ciebie Boga prosimy – wysłuchaj nas Panie.

W Święto Miłosierdzia Bożego, w niedzielę, 11 kwietnia, odbędzie się nabożeństwo Godziny Miłosierdzia o 15:00. W szczególny sposób w czasie tego nabożeństwa będziemy się modlili za Prezydenta Rzeczypospolitej i wszystkie ofiary sobotniej katastrofy i ich pozostające w żałobie rodziny. Także w tej intencji zostanie ofiarowana niedzielna Eucharystia o 8:30. Natomiast, jak zapowiadaliśmy wcześniej, w środę – 14 kwietnia – zapraszamy na spotkanie poświęcone pamięci o Katyniu. W programie o 18:00 Msza św. w intencji Ojczyzny, pomordowanych oficerów wojska i policji oraz za ś.p. Prezydenta Rzeczypospolitej i wszystkie ofiary sobotniej katastrofy. Mszy św. będzie przewodniczył ks. Prałat Marian Subocz – Dyrektor Caritas Polska. O godz. 18:30 prelekcja o genezie mordu katyńskiego oraz prezentacja multimedialna: „Ojców naszych starym szlakiem – Białoruś 2009 r.”

Komunikat biskupa Edwarda Dajczaka, ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej:

Siostry i Bracia!

Jako członkowie Narodu Polskiego i Świętego Kościoła łączymy się w solidarnej modlitwie i w bólu z rodzinami ofiar tragedii narodowej, która dotknęła w sobotę 10.04.2010 r. lecących samolotem na obchody 70-rocznicy Katynia. Poruszeni tą tragedią zwracamy się z jeszcze mocniejszą nadzieją do Miłosiernego Boga, by przyjął ofiarę ich życia i wprowadził ich do nieba.

W tym duchu proszę, aby w kościołach całej diecezji dziś (sobota, 10.04.2010) i jutro (niedziela, 11.04.2010) w Godzinie Miłosierdzia (15.00) uderzono w dzwony i odprawiono nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Dziś w Katedrze Koszalińskiej o godz. 18.00 i jutro w niedzielę o godz. 13.00 zostanie odprawiona Msza św., na którą zapraszam kapłanów i mieszkańców Koszalina i okolic.

Proszę, by w każdej parafii dziś i jutro wg możliwości pastoralnych odprawione zostały Msze św. za ofiary katastrofy i ich pozostające w żałobie rodziny. Pamiętajmy w naszych modlitwach o tragedii katyńskiej, która wobec tego wydarzenia jeszcze mocniej do nas przemawia. We wszystkie te okolicznośći wpisuje się w tych dniach nasza pamięć o słudze Bożym Janie Pawle II, wielkim Polaku i Papieżu.

Składając w sposób duchowy kondolencje wszystkim dotkniętym katastrofą prosimy Boga Miłosiernego, aby życie ofiar w zjednoczeniu z Ofiarą Syna Bożego, przyniosło nadzieję i wiarę w życie wieczne, w sens poświęcenia dla dobra wspólnego, jaką jest Ojczyzna. W modlitwie do Pana Życia i Śmierci módlmy się o jak największe dobro dla całego narodu i Kościoła w Polsce. Bądźmy w takiej chwili solidarnie zjednoczeni w modlitwie i wdzięczności za dar życia ludzi oddanych służbie społecznej.

+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski
Koszalin, 10.04.2010

Kondolencje Benedykta XVI

Szanowny Pan Bronisław KOMOROWSKI
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

Głębokim bólem napełniła mnie wiadomość o tragicznej śmierci Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego żony oraz osób, które towarzyszyły mu w drodze do Katynia. Spośród nich pragnę wymienić Pana Ryszarda Kaczorowskiego, byłego Prezydenta RP na uchodźctwie, biskupa polowego Tadeusza Płoskiego, prawosławnego arcybiskupa polowego Mirona Chodakowskiego i ewangelickiego duszpasterza polowego ks. Adama Pilcha.

Wszystkie ofiary tego dramatycznego wypadku – parlamentarzystów, polityków, przedstawicieli wojska i Rodzin Katyńskich i inne osoby – polecam łaskawości miłosiernego Boga. Niech przyjmie ich do swojej chwały. Rodzinom tych, którzy zginęli i wszystkim Polakom składam szczere kondolencje i zapewniam o mojej duchowej bliskości. Na ten trudny czas wypraszam dla Narodu polskiego szczególne błogosławieństwo wszechmogącego Boga.

Watykan, 10 kwietnia 2010 r.

BENEDYKT XVI, PAPIEŻ

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w obliczu katastrofy samolotu prezydenckiego

Cały Naród polski jednoczy się w bólu i cierpieniu po katastrofie samolotu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Lechem Kaczyńskim, i delegacją na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Prezydent, wybrany bezpośrednio przez naród, jest uosobieniem troski o to, co w Polsce najistotniejsze dla naszej tradycji, ożywiającej współczesną rację stanu.

Wypełniając obowiązki wobec Ojczyzny zginęli wybitni synowie Narodu: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ostatni Prezydent na uchodźstwie, Szef Sztabu Generalnego i Biskup Polowy Wojska Polskiego, duchowni, także innych wyznań, oraz liczni przedstawiciele życia publicznego. Udawali się oni do Katynia, by oddać hołd zamordowanym żołnierzom, którzy wyznaczać będą przez długie jeszcze lata kryteria obywatelskiej godności oraz miłości Ojczyzny.

Kościół katolicki w Polsce jednoczy się w tym trudnym momencie z Rodakami w Kraju i na obczyźnie w trosce o Ojczyznę, gorąco polecając jej losy Bożej Opatrzności. Każde polskie serce przepełnione jest dzisiaj żalem i bólem. Ale szczególne współczucie wyrażamy rodzinom i przyjaciołom tych, którzy zginęli na pokładzie samolotu. Przez najbliższe dni, codziennie, we wszystkich kościołach w Polsce i poza jej granicami, polecać będziemy Miłosierdziu Bożemu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie ofiary tej niewyobrażalnej katastrofy.

Jako chrześcijanie musimy spojrzeć na naszą narodową tragedię w świetle Zmartwychwstania Chrystusa, którego tajemnicę przeżywamy w liturgii Kościoła. Niech Zwycięzca śmierci otworzy bramy Bożego Miłosierdzia przed tymi, którzy zginęli, niech ukoi ból serca tych, którzy ich opłakują, a zjednoczoną w bólu Ojczyznę umacnia swoim błogosławieństwem.

 † Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący KEP

† Stanisław Budzik
Sekretarz Generalny KEP

† Stanisław Gądecki
Zastępca Przewodniczącego KEP

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2010 r.