W niedzielę 7 października 2012 podczas Mszy św. o godz. 10.00 nasz Proboszcz otrzymał medal „Mater Verbi” – Matka Słowa.

Wyróżnienie to zostało przyznane ks. Lucjanowi Huszczonkowi 15 września 2012 r. przez ks. inf. dr. Ireneusza Skubisia, redaktora naczelnego tygodnika „Niedziela”.

Nagroda ta ma podwójny wymiar. Część laureatów otrzymuje ją za ewangelizacyjne wykorzystanie środków społecznego komunikowania myśli, wspieranie rozwoju katolickich mediów oraz za wkład w kulturę narodową, patriotyzm, a także szczególną współpracę z „Niedzielą”. Drugi wymiar nagrody związany jest z zaistnieniem naszego tygodnika w edycjach diecezjalnych. To jest forma podziękowania wszystkim kapłanom i osobom zaangażowanym w propagowanie „Niedzieli” i zachęcanie do lektury tygodnika, bo – jak zawsze powtarza Ksiądz Redaktor – „bez pomocy księży nie ruszylibyśmy z miejsca”.

Poza naszym Proboszczem do tegorocznych laureatów należą m. in.: ks. dr Wiesław Wójcik – dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu, ks. prof. Witold Zdanowicz – dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Warszawie, ks. dr Krzysztof Dziub – kanclerz częstochowskiej kurii metropolitalnej oraz o. Waldemar Gonczaruk Cssr – Radio Maryja i TV Trwam.

W auli redakcyjnej „Niedzieli” z rąk ks. inf. Ireneusza Skubisia medal odebrał p. Jerzy Walczak – prezes Słupskiego Klubu Przyjaciół „Niedzieli”, który wraz z p. Adamem Jaworskim, przekazał go naszemu Proboszczowi. „Jestem bardzo dumny z tego, że Proboszcz mojej rodzinnej parafii otrzymał tak prestiżową nagrodę.” – nie kryjąc wzruszenia stwierdził p. Jerzy przekazując znamienitą nagrodę.