Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM) to wspólnota o charakterze formacyjnym. Poprzez rekolekcje, różne akcje  i wyjazdy młodzi ludzie pogłębiają w niej wiarę, odkrywają swoje miejsce w Kościele i kształtują postawy patriotyczne.

Spotkania odbywają się w domu parafialnym w poniedziałki o godz. 19:00. Może w nich wziąć udział każdy, kto chce poznać wspólnotę. 

W parafii oddział KSM powstał 16 września 2017 roku z inicjatywy ks. Daniela Kołacza, który jest obecnie jego opiekunem.

Więcej informacji o Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży tutaj.