Zapraszamy w następujące dni i godziny:

poniedziałek: nieczynne
wtorek: 11.oo-12.oo oraz 16.oo-17.3o
środa: 11.oo-12.oo oraz 16.oo-17.3o
czwartek: 11.oo-12.oo oraz 16.oo-17.3o
piątek:11.oo-12.oo oraz 16.oo-17.3o
sobota: 11.oo-12.oo
niedziele i święta:  nieczynne

Informacje przydatne przy planowaniu sakramentu małżeństwa:

 • Do kancelarii parafialnej warto udać się nawet pół rok przed planowaną datą zawarcia sakramentu małżeństwa, po to by zarezerwować dogodny termin, zacząć nauki przedślubne i umówić się na sporządzenie protokółu przedślubnego. Można to zrobić telefonicznie lub w biurze parafialnym.
 • Sakramentu małżeństwa udziela się w sobotę podczas Mszy św.
 • Do kancelarii należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:
  • dowód osobisty
  • świadectwo chrztu (ważne 5 miesiące od daty wystawienia)
  • świadectwo bierzmowania (jeżeli brakuje informacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu)
  • świadectwo nauki religii z ostatniej uczęszczanej klasy
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  • w przypadku zawartego już związku cywilnego należy dostarczyć  „Odpis Aktu Małżeństwa” w celu dokonania fotokopii
  • przy ślubie konkordatowym zaświadczenie z USC stwierdzające brak przeszkód w prawie polskim do zawarcia małżeństwa (dokument ważny 3 miesiące – przynosi się je w trakcie przygotowania)
  • w przypadku wdowców – akt zgonu współmałżonka
  • personalia świadków ślubu: nazwisko i imiona, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia (wymagany wiek to ukończony 18 rok życia)
 • NAUKI PRZEDŚLUBNE
  •  NAUKI OGÓLNE: Pierwszy, drugi, trzeci czwartek miesiąca,
   18.00 – doradca rodzinny (prosimy o wpłatę 50 zł. od pary na potrzeby poradni rodzinnej)
  • 19.00 – ksiądz
  • SPOTKANIA INDYWIDUALNE (po naukach ogólnych): Czwarty czwartek m-ca oraz pierwszy i drugi wtorek następnego miesiąca
   17.00 – doradca rodzinny
  • MIEJSCE SPOTKAŃ: sala św. Józefa (wejście z prawej strony domu parafialnego, przy ogrodzie, drzwi z logo Caritas)
  • Narzeczeni na spotkania powinni zgłaszać się najpóźniej 2 m-ce przed ślubem
 • NAUKI PRZEDŚLUBNE W LIPCU I SIERPNIU NIE SĄ REALIZOWANE W NASZEJ PARAFII (istnieje możliwość korzystania z poradnictwa innych parafii w Słupsku).

   Informacje przydatne przy zgłaszaniu sakramentu chrztu:

 • Sakrament chrztu udzielany jest w II i IV niedzielę miesiąca, podczas Mszy św. o godzinie 13.00
 • Do kancelarii parafialnej należy koniecznie przynieść:
  •  akt urodzenia dziecka USC
  • dane rodziców:
   · nazwisko i imiona,
   · data urodzenia,
   · wyznanie,
   · adres,
   · ślub kościelny – rok i miejsce (parafia)
  • dane chrzestnych:
   · nazwisko i imiona,
   · data urodzenia,
   · wyznanie,
   · adres
  • jeżeli chrzestni są spoza parafii – zaświadczenie z parafii miejsca zamieszkania dla rodziców chrzestnych
 • Nauka przed chrztem – piątek przed II i IV niedzielą miesiąca w górnym kościele po Mszy św. wieczornej

   Informacje przydatne przy zgłaszaniu pogrzebu:

Do kancelarii parafialnej należy przynieść następujące dokumenty:

 • akt zgonu USC
 • zaświadczenie o przyjętych sakramentach (np.: ze szpitala)
 • informacje o dacie, godzinie i miejscu pogrzebu
 • jeżeli zmarły jest z innej parafii – pisemne pozwolenie tamtejszego proboszcza