Siostry Nazaretanki, 21 sierpnia, obchodzą 25 rocznicę obecności w Słupsku. Dziękując Panu Bogu za ich posługę w naszej Parafii, życzymy im sił i łask potrzebnych w ich codziennej posłudze oraz polecamy modlitwie. Nazaretański jubileusz będziemy wspólnie świętowali we wrześniu.