W naszym kościele przez cały listopad modlimy się za bliskich nam zmarłych:

Od poniedziałku do soboty o 17.15,
W niedzielę o 16.15.

Kartki wypominkowe wciąż można składać do skrzynki w kościele, w zakrystii lub na tacę.

Warto pamiętać, że od 1 do 8 listopada można również uzyskać odpust zupełny za zmarłych.

Jak to uczynić? Należy spełnić następujące warunki: stan łaski uświęcającej (brak przywiązania do grzechu, po Spowiedzi Św.), przyjęcie Komunii Św. w najbliższym możliwym czasie, pobożne nawiedzenie cmentarza (tj. odmówienie Symbolu Wiary i Ojcze Nasz) oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego (jakakolwiek inna modlitwa).

Co to jest odpust?

„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych” (KKK 1471).

Nasze grzechy powodują dwojaki skutek. Grzech śmiertelny pozbawia nas komunii z Bogiem. Zamyka przed nami przystęp do życia wiecznego, jest to tzw.” kara wieczna” za grzech. Sakrament pokuty uzdrawia naszą relację z Bogiem, tym samym gładzi „karę wieczną”. Drugą karą jest „kara doczesna”, którą zaciągamy popełniając zarówno grzech śmiertelny, jak i powszedni. Poprzez grzechy nabieramy bowiem nieuporządkowanego przywiązania do świata stworzonego. Z tego przywiązania, za którym idzie „kara doczesna”, zostaniemy oczyszczeni w czyśćcu lub uzyskując odpust.

Odpust cząstkowy lub zupełny?

Odpust jest cząstkowy lub zupełny w zależności od tego, czy uwalnia od „kary doczesnej” w części lub w całości. Jest on oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym. Stąd tym więcej będzie darowania, im więcej gorliwości okaże osoba zyskująca odpust. Odpust zupełny można uzyskać jeden raz dziennie, natomiast cząstkowy kilka razy.