Czy istnieje możliwość życia w kontakcie ze zmarłymi? Nie chodzi tu o zjawienie zmarłych, ale o świadomość ich obecności, opieki i pomocy.

Jest to możliwe! Taki kontakt występuje w zależności od siły wiary i potęgi miłości do drugiego człowieka – także po śmierci.

Jednym z przejawów wiary i miłości jest modlitwa za zmarłych i ofiarowanie w ich intencji odpustu. Co to jest i jak z tego korzystać?

Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, zaciąganych każdorazowo popełniając grzech. Sakrament pokuty i pojednania gładzi grzech, natomiast kara pozostaje. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – pomaga duszy z czyśćca.

1 i 2 listopada przez cały dzień we wszystkich kościołach można uzyskać odpust zupełny za zmarłych pod zwykłymi warunkami. Ponadto w dniach od 1 do 8 listopada (1 raz dziennie) za pobożne nawiedzenie cmentarza oraz odmówienie jakiejkolwiek modlitwy w intencji zmarłych, pod zwykłymi warunkami można uzyskać odpust zupełny za zmarłych.

WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU
1.    Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja).
2.    Wykonać czynności obdarzone odpustem (w tych dniach pobożne nawiedzenie cmentarza).
3.    Wypełnić trzy warunki:

  • Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej.
  • Przyjęcie Komunii Świętej.
  • Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

Pamiętaj zapalony znicz, świeże kwiaty to nie wszystko! Możesz jeszcze podarować odpust.