Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku we współpracy z Parafią pw. św. Jana Kantego oraz Parafią pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku przygotował, rozpoczynające się dzisiaj, II Słupskie Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne. Zajęcia poprowadzą wyjątkowi goście – Piotr Pałka – kompozytor krakowski, dyrygent wielu zespołów chóralnych, śpiewak, współpracownik Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, autor hymnu „Nie lękajcie się”; Hubert Kowalski – kompozytor krakowski, wokalista, pedagog, współpracownik Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego oraz ks. dr Jacek Lewiński – wykładowca liturgiki i wicerektor seminarium w Koszalinie. Zajęcia odbywają się w naszym kościele oraz w salach Szkoły Katolickiej. Owoce warsztatów będzimy mogli usłyszeć w czasie Mszy Świętej w niedzielę, 25 kwietnia, o 13:00.