Dziś mija 1. rocznica beatyfikacji Jana Pawła II. „Błogosławiony jesteś umiłowany papieżu Janie Pawle II, ponieważ uwierzyłeś”. – zauważył Ojciec Święty Benedykt XVI rok temu w swojej homilii podczas Mszy św. beatyfikacyjnej.

Z tej okazji dziś o godz. 10.00 w bazylice św. Piotra w Rzymie odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył kard. Zenon Grocholewski. W swoim słowie oparł się na zeszłorocznej refleksji Benedykta XVI nt. wiary. „Wiara była podstawowym źródłem zawierzenia tego wielkiego Papieża Bogu, jego zachwytu wobec Tajemnic Bożych oraz woli i dynamizmu, by tymi tajemnicami uzdrawiać i ubogacać współczesny świat” – powiedział kard. Zenon Grocholewski.

Na zakończenie Kardynał zaapelował: „Tak, […] `Panie, przymnóż nam wiary!`, byśmy w naszym życiu przynosili owoce, jakich oczekuje od nas Kochający Bóg; […] spraw także, byśmy nie zapomnieli, że kształtowanie wiary też od nas zależy. A Ty, błogosławiony Janie Pawle II – którego w 1978 roku Bóg powołał po to, byś ze Stolicy Piotrowej umacniał braci we wierze – czyń to nadal, teraz już z Domu Ojca!”