Obowiązkowe spotkania dla dzieci z Grupy 2 (I Komunia 28 kwietnia 2024 roku)

 • uczniowie Szkół Podstawowych nr 8 i 10 – 
 • uczniowie Szkół Podstawowych nr 4 i 16 – 


Obowiązkowe spotkanie dla rodziców dzieci ze wszystkich grup

 • 12 grudnia (wtorek) lub 14 grudnia (czwartek) 2023 roku, godz. 19:00 (dolny kościół)
 • jeden termin do wyboru


Msza z udziałem dzieci

 • niedziele, godz. 11:30


Błogosławieństwo medalików z wizerunkiem Matki Bożej

 • 10 grudnia 2023 roku (niedziela), godz. 11:30

Błogosławieństwo modlitewników

 • 10 marca 2024 roku (niedziela), godz. 11:30


Roraty dla dzieci

 • od poniedziałku do piątku w Adwencie (od 4 do 22 grudnia 2023 roku), godz. 6:30

Droga krzyżowa dla dzieci

 • piątki w Wielkim Poście (od 16 lutego do 22 marca 2024 roku), godz. 16:30


Grupa 1 – uczniowie klas 3 ze Szkoły Podstawowej nr 3 mieszkający na terenie Parafii pw. św. Maksymiliana

 • I Komunia – 21 kwietnia 2024 roku (niedziela), godz. 13:00 (górny kościół)
 • odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pierwsza spowiedź – 20 kwietnia 2024 roku (sobota), godz. 12:00 (górny kościół)
 • odpowiedzialna za przygotowanie – s. Marlena Rakoczy CSFN


Grupa 2
– uczniowie klas 3 z innych szkół podstawowych mieszkający na terenie Parafii pw. św. Maksymiliana

 • I Komunia – 28 kwietnia 2024 roku (niedziela), godz. 13:00 (górny kościół)
 • odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pierwsza spowiedź – 27 kwietnia 2024 roku (sobota), godz. 12:00 (górny kościół)
 • odpowiedzialna za przygotowanie – s. Michalina Gierlach CSFN 


Grupa 3 –
uczniowie klasy 3 z Katolickiej Szkoły Podstawowej

 • I Komunia – 12 maja 2024 roku (niedziela), godz. 13:00 (dolny kościół)
 • odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pierwsza spowiedź – 11 maja 2024 roku (sobota), godz. 12:00 (górny kościół)
 • odpowiedzialny za przygotowanie – ks. Wojciech Pawlak


Grupa 4 –
uczniowie klasy 3 ze Społecznej Szkoły Podstawowej

 • I Komunia – 19 maja 2024 roku (niedziela), godz. 13:00 (dolny kościół)
 • odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pierwsza spowiedź – 18 maja 2024 roku (sobota), godz. 12:00 (górny kościół)
 • odpowiedzialny za przygotowanie – p. Krzysztof Kuzemka

 

 • W Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku do sakramentu pokuty i pojednania oraz do I Komunii przygotowują się i przystępują jedynie dzieci, które należą do niej, czyli zamieszkują na jej terenie.
 • Rodzice mają obowiązek zgłoszenia swojego dziecka, które uczęszcza do klasy 3 szkoły podstawowej, w celu przygotowania go do sakramentu pokuty i pojednania oraz do I Komunii.
 • W związku z tym, przynajmniej jedno z rodziców musi się zgłosić do kancelarii parafialnej i dostarczyć:
  – skierowaną do proboszcza pisemną prośbę,
  której formularz znajduje się TUTAJ,
  – wypis z księgi ochrzczonych, jeśli dziecko przyjęło sakrament chrztu w innej parafii.