I Komunia Święta w roku 2023

 • Z zasady, do sakramentu pokuty i pojednania oraz do I Komunii w Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku powinny się przygotować i przystąpić jedynie dzieci, które należą do niej, czyli zamieszkują na jej terenie.
 • Jeśli rodzice dziecka mieszkającego na terenie innej parafii pragną, aby przystąpiło ono do obu sakramentów w Parafii pw. św. Maksymiliana, muszą najpierw zgłosić się do kancelarii Parafii pw. św. Maksymiliana, aby otrzymać na to zgodę.
 • Rodzice mają obowiązek zgłoszenia swojego dziecka w celu przygotowania go do sakramentu pokuty i pojednania oraz do I Komunii w Parafii pw. św. Maksymiliana.
 • W tym celu przynajmniej jeden z rodziców musi się zgłosić do kancelarii Parafii pw. św. Maksymiliana i dostarczyć:
  – skierowaną do proboszcza pisemną prośbę,
  której formularz znajduje się TUTAJ,
  – wypis z księgi ochrzczonych, jeśli dziecko przyjęło sakrament chrztu w innej parafii
  .
 • Terminy przyjmowania zgłoszeń będą podane we wrześniu 2022 roku.