Szkic historyczny parafii pw. św. Maksymiliana wypada rozpocząć od szkicu początków katolicyzmu w naszym mieście.

Po roku 1534 stany pomorskie zatwierdziły wprowadzenie reformacji na Pomorzu. W Słupsku dopiero w 1866 r. po ponad trzech wiekach odprawiono pierwszą Mszę Świętą. Życie katolików skupiało się wokół kościoła pw. św. Ottona. Tuż po zakończeniu II wojny światowej, kiedy diametralnie zmieniły się realia narodowo-wyznaniome na Pomorzu powstały w Słupsku dwie parafie polskie: pw. św. Ottona – przy kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego oraz pw. NMP Królowej Polski. Warto wspomnieć, że już za czasów niemieckich planowano wybudowanie kościoła w miejscu, gdzie obecnie wznosi się nasza świątynia parafialna pw. św. Maksymiliana. Możemy to zobaczyć na planie z 1935 r., który zamieszczamy poniżej. Nasze osiedle nazwane zostało roboczo przez Niemców „Pola za Nową Bramą”. Jak widać teren pod budowę kościoła był w tym miejscu wyznaczony jeszcze przed jakimikolwiek planami powstania naszej świątyni. Wróćmy jednak do wcześniej rozpoczętej myśli dotyczącej powojennej historii parafii katolickich w Słupsku. W drugiej połowie 1947 r. Administrator Apostolski z Gorzowa, ks. Edmund Nowicki, mianował ks. Jana Zieję proboszczem parafii na słupskim Zatorzu. Wcześniej ks. Zieja – pierwszy polski ksiądz w naszym mieście – był proboszczem parafii Mariackiej (1945-1946) oraz w Wytownie (1946-1947). Według historyków parafia pw. Świętej Rodziny, która była już trzecia parafią w Słupsku była najuboższa. W oficjalnie erygowanej 1 lipca 1948 r. jednostce administracyjnej w większości zamieszkiwali pracownicy fabryki mebli i kolejarze. Mała świątynia, którą urządzono w budynku z 1920 r., była zawsze pełna wiernych. W grudniu 1947 r. ks. Zieja zwrócił się z prośbą do władz o przyznanie mu placu pod budowę kościoła przy ul. Szczecińskiej 15 i pozwolenie na rozpoczęcie budowy. Niestety pozwolenia, ani placu nie otrzymał. Dopiero w latach 1988-1991 kościół przy ul. Grottgera został rozbudowany przez Księży Salezjanów, którzy od 1949 r. kontynuują dzieło rozpoczęte przez ks. Jana Zieję. Do czasu rozpoczęcia budowy naszego kościoła, parafia pw. Świętej Rodziny obejmowała całe Zatorze.

Parafie słupskich dekanatów Wschód i Zachód według daty powstania:

25 maja 1889 r. – pw. Najświętszego Serca Jezusowego (w latach 1889-1991 pw. św. Ottona)
1 maja 1945 r. – pw. NMP Królowej Różańca Świętego
1 lipca 1948 r. – pw. Świętej Rodziny
1 czerwca 1951 r. – pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kobylnicy
1 czerwca 1951 r. – pw. św. Jana Bosko w Sycewicach
25 stycznia 1974 r. – pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kwakowie

16 kwietnia 1977 r. – pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego

24 czerwca 1981 r. – pw. św. Jacka
29 października 1987 r. – pw. św. Antoniego Padewskiego Padewskiego Jezierzycach
4 sierpnia 1989 r. – pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Wieszynie
23 marca 1990 r. – pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
1 września 1991 r. – pw. Jana Kantego
10 sierpnia 1993 r. – pw. św. Faustyny
27 sierpnia 1998 r. pw. Wojciecha we Włynkówku
26 sierpnia 2006 r. – pw. św. Józefa Rzemieślnika w Siemianicach