Mimo, iż parafia nasza powstała oficjalnie w 1977 r., to jej historia rozpoczęła się kilka lat wcześniej…

 W 1974 r. Biskup koszalińsko-kołobrzeski Ignacy Jeż skierował do Słupska ks. Juliana Mizerę, któremu zlecił zadanie zorganizowania nowej parafii na Zatorzu. Ks. Mizera przybył do Słupska z parafii Mieszałki liczącej 285 wiernych, gdzie od 1972 r. był proboszczem. Początkowo organizator parafii został mianowany rektorem (opiekunem) kościoła szkolnego pw. św. Jacka i jednocześnie wikariuszem dwóch słupskich parafii: pw. Świętej Rodziny i Mariackiej. Ks. Julian zamieszkał w domku przy ul. Żółkiewskiego 9, a Msze Święte generalnie odprawiał w kościele pw. św. Jacka. Przyszły pierwszy proboszcz nowej parafii rozpoczął starania o wyznaczenie działki na budowę nowej świątyni. Na mocy decyzji prezydenta Słupska z dnia 14 czerwca 1975 r. otrzymano lokalizację pod budowę kościoła, a Urząd Wojewódzki w Koszalinie zatwierdził plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Już 1 lipca 1975 r. został sporządzony akt notarialny wieczystego użytkowania przyznanej nieruchomości. Prace budowlane zostały rozpoczęte w 1975 r. Projekt architektoniczny opracował prof. L. Kadłubowski natomiast projekt konstrukcyjny przygotował mgr inż. P. Bukowski. Biskup Ignacy Jeż dekretem z 16 kwietnia 1977 r. powołał do istnienia parafię pw. bł. Maksymiliana Marii Kolbego, a ks. Juliana Mizerę mianował jej pierwszym proboszczem. Na placu budowy 26 czerwca 1977 r. odbyły się główne uroczystości z okazji pięciolecia diecezji. Podczas Mszy Świętej, której przewodniczył Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński, został poświęcony kamień węgielny pochodzący z Bazyliki św. Piotra. W uroczystości uczestniczył także Franciszek Gajowniczek, były więzień oświęcimskiego obozu zagłady, człowiek za którego patron parafii – bł. Maksymilian Maria Kolbe dobrowolnie oddał życie w bunkrze głodowym. Otwarcia i pobłogosławienia dolnego kościoła dokonał 31 grudnia 1978 r. Biskup Ordynariusz Ignacy Jeż. Od czerwca do sierpnia 1981 r. firma „Mostostal” z Gdańska montowała stalową konstrukcję dachu na kościele parafialnym, a jesienią tegoż roku rozpoczęto budowę plebanii i domu katechetycznego. Budowę naszego kościoła wspierała cała diecezja. Biskup Ignacy Jeż wielokrotnie zwracał się do wiernych w listach pasterskich z prośbą o finansowe wsparcie budowy pierwszego w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej kościoła. W całej diecezji rozprowadzane były również specjalne cegiełki o różnych nominałach, które bardzo pomogły w tworzeniu tego wielkiego dzieła. Kolejne ważniejsze uroczystości związane były z dziesięcioleciem diecezji. Odbyły się one przed wznoszonym kościołem pw. św. Maksymiliana 27 listopada 1982 r. Mszy Świętej przewodniczył wtedy Franciszek kardynał Macharski, natomiast homilię wygłosił Prymas Józef Glemp, który dokonał także aktu wmurowania poświęconego wcześniej przez swojego poprzednika na stolicy prymasowskiej kamienia węgielnego. Uroczystość ta zgromadziła około 50 000 wiernych. Górny kościół został pobłogosławiony przez Biskupa Ordynariusza Ignacego Jeża 22 grudnia 1985 r. Biskup Ignacy Jeż 20 kwietnia 1987 r. pobłogosławił i dokonał oficjalnego otwarcia domu parafialnego. W tym samym roku w naszym kościele została umieszczona płaskorzeźba św. Maksymiliana wykonana przez Michała Kubiaka z Bydgoszczy. Kolejne lata to kontynuacja rozpoczętego dzieła budowy kościoła jako świątyni w postaci budynku i świątyni duchowej, na którą składa się Lud Boży. Z początkiem września 1992 r. rozpoczęło działalność Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Marka przy parafii pw. św. Maksymiliana. W czasie, gdy proboszczem był ks. Jan Rataj na terenie parafialnym znajdował się mały zwierzyniec, który był wizytówką i atrakcją kojarzoną z naszą parafią. W 1995 r. rozpoczęto malowanie kościoła na zewnątrz, a także odnowiono schody i chodniki wokół świątyni i plebanii. Bp Ignacy Jeż w 1997 r. odprawił w naszym kościele Eucharystię z okazji 60. rocznicy święceń kapłańskich i 25. rocznicy powstania diecezji. W latach 1998 – 1999 wykonano nowe ogrodzenie wokół kościoła i całego terenu parafialnego jak również wymieniono szyby na dachu kościoła. Prawdziwą rewolucją remontową można nazwać czas od sierpnia 2001 r., kiedy parafię objął obecny proboszcz – ks. dr Marian Subocz. W ciągu ostatniego pięciolecia cała plebania, budynek szkoły katolickiej, jak również świątynia zostały gruntownie wyremontowane. Oczekujemy teraz na uroczyste poświęcenie – konsekrację kościoła, któremu patronuje św. Maksymilian Maria Kolbe. Na przestrzeni lat w naszej parafii działało wiele różnych grup modlitewnych. W 1992 r. były to: Klub Inteligencji Katolickiej, Oaza Rodzin, Rodziny Szensztackie, Stowarzyszenie Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci, Anonimowi Alkoholicy, Wspólnota Krwi Chrystusa, Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, Ruch Światło – Życie, ministranci i lektorzy, Krąg Biblijny i Żywy Różaniec. W trzydziestym roku istnienia parafii działają u nas następujące wspólnoty: Ruch Światło – Życie, Liturgiczna Służba Ołtarza, Akcja Katolicka, Caritas, Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, schola dziecięca „Maksymilianki”, schola młodzieżowa „Miraculum”, Ruch „Wiara i Światło”, Apostolstwo Modlitwy, Apostolstwo Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci, Apostolstwo Trzeźwości, Żywy Różaniec, Straż Honorowa, Nieustający Różaniec, Rodzina „Radia Maryja”, Krąg Biblijny i Odnowa w Duchu Świętym. Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian do tych wspólnot, które chętnie przyjmą nowych członków.

Dlaczego Maksymilian?

Zapewne wiele razy zastanawialiśmy się, dlaczego nasza parafia ma za patrona św. Maksymiliana. Otóż pierwszy biskup koszalińsko-kołobrzeski Ignacy Jeż, kiedy zwrócił się do wiernych diecezji 21 grudnia 1976 r. powiedział: Przed wiernymi miasta Słupska stanęło bardzo trudne, ale równocześnie bardzo ważne zadanie. Po otrzymaniu pozwolenia ze strony władz państwowych na budowę nowego kościoła, nic nie stoi na przeszkodzie, by przystąpić do prac ziemnych i do położenia fundamentów. Mam nadzieję, że potraficie wesprzeć to wielkie i zbożne dzieło, tym bardziej, że patronuje mu bł. Maksymilian Maria Kolbe, męczennik Oświęcimia. Nowy kościół ma być pomnikiem dla tego, który jest symbolem męczeństwa całego naszego narodu, tych wszystkich, którzy w minionej wojnie zginęli za wiarę i za Ojczyznę.

Zebrane wiadomości dotyczące liczby wiernych naszej parafii:

Rok       Liczba mieszkańców        Liczba wiernych

1977      około 25 000                  około 23 000

1982      ponad 35 000                  około 30 000

1987      33 000                            29 600

1992      27 800                            około 25 000

1998      27 000                            24 500

2004      24 855                            około 24 000

2007      23 842                            około 23 000