Celem zorganizowania nowej parafii w Słupsku Biskup Ordynariusz Ignacy Jeż utworzył Wikarię, która dla własnych potrzeb wykorzystywała kościół św. Jacka w Słupsku. Na mocy decyzji prezydenta Słupska z 14 czerwca 1975 r. otrzymano lokalizację pod budowę kościoła. Natomiast 1 lipca 1975 r. został sporządzony akt notarialny wieczystego użytkowania przyznanej nieruchomości. Prace budowlane zostały rozpoczęte w 1975 r. Projekt architektoniczny opracował prof. L. Kadłubowski, natomiast projekt konstrukcyjny opracował mgr inż. P. Bukowski. Na placu budowy 26 czerwca 1977 r. odbyły się główne uroczystości z okazji V-lecia diecezji. Podczas Mszy św., której przewodniczył Prymas Stefan Kardynał Wyszyński, został poświęcony kamień węgielny pochodzący z Bazyliki św. Piotra.
Ostatecznie parafia pw. Bł. Maksymiliana Kolbego została wydzielona na mocy Dekretu z 16 kwietnia 1977 r. z parafii św. Rodziny i św. Judy Tadeusza w Słupsku, celem obsługi wiernych nowej dzielnicy mieszkaniowej na Zatorzu. Otwarcia i poświęcenia dolnego kościoła dokonał 31 grudnia 1978 r. Biskup Ordynariusz Ignacy Jeż. Kolejne uroczystości związane z X-leciem diecezji odbyły się przed wznoszonym kościołem pw. św. Maksymiliana 27 listopada 1982 r. Mszy św. przewodniczył wtedy Metropolita Krakowski Franciszek Kardynał Macharski, natomiast homilię wygłosił Prymas Józef Kardynał Glemp, który dokonał także aktu wmurowania poświęconego wcześniej przez swojego poprzednika na stolicy prymasowskiej kamienia węgielnego. Górny kościół został pobłogosławiony przez Biskupa Ordynariusza Ignacego Jeża 22 grudnia 1985 r. Jesienią 1981 roku zostały wylane fundamenty pod budowę salek katechetycznych i plebanii. Otwarcia i poświęcenia plebanii dokonał Biskup Ordynariusz Ignacy Jeż 20 kwietnia 1987 roku.
Kościół parafialny jest zbudowany w stylu nowoczesnym namiotowym. Nawa główna ukierunkowana jest z północnego-zachodu na południowy-wschód. Świątynia jest dwupoziomowa, o łącznych wymiarach 78 m dł., 33 m szer., 15 m wys. Posiada wieżę o wys. 37 m, zwieńczoną krzyżem 5,5 m wys. i rozpiętości ramion 3,6 m.

Mimo, iż parafia nasza powstała oficjalnie w 1977 r., to jej historia rozpoczęła się kilka lat wcześniej…

 W 1974 r. Biskup koszalińsko-kołobrzeski Ignacy Jeż skierował do Słupska ks. Juliana Mizerę, któremu zlecił zadanie zorganizowania nowej parafii na Zatorzu. Ks. Mizera przybył do Słupska z parafii Mieszałki liczącej 285 wiernych, gdzie od 1972 r. był proboszczem. Początkowo organizator parafii został mianowany rektorem (opiekunem) kościoła szkolnego pw. św. Jacka i jednocześnie wikariuszem dwóch słupskich parafii: pw. Świętej Rodziny i Mariackiej. Ks. Julian zamieszkał w domku przy ul. Żółkiewskiego 9, a Msze Święte generalnie odprawiał w kościele pw. św. Jacka. Przyszły pierwszy proboszcz nowej parafii rozpoczął starania o wyznaczenie działki na budowę nowej świątyni. Na mocy decyzji prezydenta Słupska z dnia 14 czerwca 1975 r. otrzymano lokalizację pod budowę kościoła, a Urząd Wojewódzki w Koszalinie zatwierdził plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Już 1 lipca 1975 r. został sporządzony akt notarialny wieczystego użytkowania przyznanej nieruchomości. Prace budowlane zostały rozpoczęte w 1975 r. Projekt architektoniczny opracował prof. L. Kadłubowski natomiast projekt konstrukcyjny przygotował mgr inż. P. Bukowski. Biskup Ignacy Jeż dekretem z 16 kwietnia 1977 r. powołał do istnienia parafię pw. bł. Maksymiliana Marii Kolbego, a ks. Juliana Mizerę mianował jej pierwszym proboszczem. Na placu budowy 26 czerwca 1977 r. odbyły się główne uroczystości z okazji pięciolecia diecezji. Podczas Mszy Świętej, której przewodniczył Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński, został poświęcony kamień węgielny pochodzący z Bazyliki św. Piotra. W uroczystości uczestniczył także Franciszek Gajowniczek, były więzień oświęcimskiego obozu zagłady, człowiek za którego patron parafii – bł. Maksymilian Maria Kolbe dobrowolnie oddał życie w bunkrze głodowym. Otwarcia i pobłogosławienia dolnego kościoła dokonał 31 grudnia 1978 r. Biskup Ordynariusz Ignacy Jeż. Od czerwca do sierpnia 1981 r. firma „Mostostal” z Gdańska montowała stalową konstrukcję dachu na kościele parafialnym, a jesienią tegoż roku rozpoczęto budowę plebanii i domu katechetycznego. Budowę naszego kościoła wspierała cała diecezja. Biskup Ignacy Jeż wielokrotnie zwracał się do wiernych w listach pasterskich z prośbą o finansowe wsparcie budowy pierwszego w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej kościoła. W całej diecezji rozprowadzane były również specjalne cegiełki o różnych nominałach, które bardzo pomogły w tworzeniu tego wielkiego dzieła. Kolejne ważniejsze uroczystości związane były z dziesięcioleciem diecezji. Odbyły się one przed wznoszonym kościołem pw. św. Maksymiliana 27 listopada 1982 r. Mszy Świętej przewodniczył wtedy Franciszek kardynał Macharski, natomiast homilię wygłosił Prymas Józef Glemp, który dokonał także aktu wmurowania poświęconego wcześniej przez swojego poprzednika na stolicy prymasowskiej kamienia węgielnego. Uroczystość ta zgromadziła około 50 000 wiernych. Górny kościół został pobłogosławiony przez Biskupa Ordynariusza Ignacego Jeża 22 grudnia 1985 r. Biskup Ignacy Jeż 20 kwietnia 1987 r. pobłogosławił i dokonał oficjalnego otwarcia domu parafialnego. W tym samym roku w naszym kościele została umieszczona płaskorzeźba św. Maksymiliana wykonana przez Michała Kubiaka z Bydgoszczy. Kolejne lata to kontynuacja rozpoczętego dzieła budowy kościoła jako świątyni w postaci budynku i świątyni duchowej, na którą składa się Lud Boży. Z początkiem września 1992 r. rozpoczęło działalność Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Marka przy parafii pw. św. Maksymiliana. W czasie, gdy proboszczem był ks. Jan Rataj na terenie parafialnym znajdował się mały zwierzyniec, który był wizytówką i atrakcją kojarzoną z naszą parafią. W 1995 r. rozpoczęto malowanie kościoła na zewnątrz, a także odnowiono schody i chodniki wokół świątyni i plebanii. Bp Ignacy Jeż w 1997 r. odprawił w naszym kościele Eucharystię z okazji 60. rocznicy święceń kapłańskich i 25. rocznicy powstania diecezji. W latach 1998-1999 wykonano nowe ogrodzenie wokół kościoła i całego terenu parafialnego jak również wymieniono szyby na dachu kościoła. Prawdziwą rewolucją remontową można nazwać czas od sierpnia 2001 r., kiedy parafię objął obecny proboszcz – ks. dr Marian Subocz. W ciągu ostatniego pięciolecia cała plebania, budynek szkoły katolickiej, jak również świątynia zostały gruntownie wyremontowane. Oczekujemy teraz na uroczyste poświęcenie – konsekrację kościoła, któremu patronuje św. Maksymilian Maria Kolbe.