W niedzielę, 15 listopada, gościliśmy w naszej Parafii kleryków przygotowujących się do kapłaństwa w naszej diecezji z Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie.

Ich obecność była znakiem żywotności naszego diecezjalnego Kościoła. W kontekście przeżywanego Roku Kapłaństwa ich obecność przypomniała nam o ciągłej potrzebie modlitwy o powołania do służby w Kościele oraz za kapłanów.

W skierowanym do nas liście Rektora WSD w Koszalinie, odczytanym przez kleryków, usłyszeliśmy wezwanie do świadomego przeżywania Roku Kapłaństwa, prowadząc refleksję nad rolą i misją kapłana w Kościele i we współczesnym świecie.