Księża Biskupi zgromadzeni na posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w dniu 27 sierpnia br. skierowali do rodziców dokument zatytułowany: „Edukacja seksualna. Odpowiedzialność rodziców”. Czytamy w nim m.in.:

W niektórych miejscach w Polsce permisywna edukacja seksualna będzie organizowana przez samorządy od 1 września. Zajęcia te – organizowane za pośrednictwem organizacji zewnętrznych lub wdrażane bezpośrednio przez szkoły samorządowe – mogą występować pod wieloma nazwami i wielu formatach organizacyjnych. Podstawowym instrumentem, z którego może skorzystać każdy rodzic, jest złożenie oświadczenia wychowawczego przypominającego, że na udział dziecka w jakichkolwiek zajęciach nieobowiązkowych potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Dokument Rady Stałej KEP – Edukacja seksualna. Odpowiedzialność rodziców.

Gender Stworzył Ich Jako Mężczyznę i Kobietę 2019

Oświadczenie rodziców