Dk. Adam Działowski wraz z grupą naszych parafian udał się 15 maja do Darłowa, gdzie odbył się Rejonowy Dzień Skupienia dla członków Rycerstwa Niepokalanej. Dzień formacji wspólnoty poprowadził o. Janusz Szypulski, prowincjonalny asystent Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10:00 powitaniem przybyłych uczestników w kościele pw. św. Jerzego w Darłowie, w którym zgromadziły się wspólnoty z Darłowa, Darłówka, Koszalina, Ostródy oraz Słupska.

Warto podkreślić fakt, iż Słupsk był najliczniej reprezentowany – 24 członków z Parafii pw. św. Maksymiliana oraz 4 z Parafii pw. św. Jacka. Następnie po krótkim przywitaniu i wprowadzeniu miała miejsce wspólna modlitwa różańcowa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Szczytem całego spotkania była wspólnie celebracja Eucharystyczna, która miała miejsce bezpośrednio po zakończeniu adoracji. Po uczcie duchowej można było posilić swoje ciało, wspólnie ucztując przy stole. Ostatnim punktem programu była konferencja.

W całym dniu bardzo duży akcent był położony na odpowiedzialność za wspólnotę, której trwanie nie może być tylko bierną wegetacją, lecz czynnym wzrastaniem. Ono z kolei najpełniej się wyraża poprzez zaangażowanie modlitewne, spalanie się na rzecz wspólnoty i troskę o własny rozwój.