Choć 31. rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową przypada dopiero w piątek, 16 października, już w niedzielę (11.10) oddajemy hołd naszemu wielkiemu Rodakowi. Decyzją polskiego Parlamentu dzień 16 października jest w naszym kalendarzu Dniem Papieża Jana Pawła II. W ten sposób naród polski składa uznanie „największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości, mądrości…”. Nie ulega wątpliwości, że pontyfikat Jana Pawła II zmienił bieg dziejów świata w każdym jego wymiarze. Bogu dziękujemy za wieloletnią posługę Papieża – Polaka, za jego trwającą w nas katechezę, kiedy nasze serca ciągle uczył powtarzać: „Totus Tuus”! Jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, byśmy na wytyczonej przez niego drodze wytrwali.

W ramach Dnia Papieskiego, obchodzonego w polskim Kościele 11 października pod hasłem Jana Paweł II – Papież Wolności, młodzież oazowa z naszej parafii przeprowadzi kwestę. Ofiary składane do specjalnie oznaczonych puszek są przeznaczone na rzecz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Natomiast w kawiarni w dolnym kościele, po Mszach można nabyć papieskie kremówki, rozprowadzane przez Parafialną Caritas, co wspomoże pomoc ubogim parafianom.