Zespół Szkół Katolickich im. św. Marka – Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące – przy naszej parafii – zaprasza na dzień otwarty. Odbędzie się w Niedzielę Palmową, 28 marca, w godz. od 10:00 do 14:00. W programie prezentacja multimedialna, zwiedzanie szkoły oraz możliwość uczestniczenia w pracy kół artystycznych.

Do Szkoły Katolickiej zapraszamy wszystkich, którzy swoje dzieci i młodzież chcą wychować według chrześcijańskiej wizji świata i w duchu umiłowania ojczyzny. Chcemy wraz z rodzicami i gronem nauczycieli w serdecznej, rodzinnej atmosferze poszukiwać odpowiedzi na pytania: Jak żyć godnie i odważnie? Jak być prawdziwie wolnym? Co jest w życiu najważniejsze? Gdzie spotkać Boga?

Więcej informacji na stronie szkoły