Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25. marca) obchodzimy w Kościele także jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Uroczystość ta wyjątkowo wpisuje się w tegoroczny program duszpasterski. Życie – wielki dar Stwórcy jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt prócz Boga nad tym darem nie ma władzy. Przez wstawiennictwo Maryi, która przyjęła wielki dar życia i zgodziła się zostać Matką Syna Bożego, będziemy prosić Ojca Niebieskiego w intencji każdego poczętego dziecka, modlitewnie wesprzemy każde macierzyństwo i często trudną starość.

Dziękując Bogu za to, że dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, a z drugiej strony pragnąc zadośćuczynić za grzechy wielu ludzi popełnione przeciw poczętemu życiu, warto zastanowić się nad przystąpieniem do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i przez dziewięć miesięcy codziennie modlić się za jakieś poczęte dziecko, którego los jest zagrożony. Może to będzie nasz cichy, anonimowy wkład w realizację Chrystusowego nakazu miłości Boga i bliźniego!

Porządek Mszy Świętych tego dnia – 6:45, 7:30, 9:00, 18:00
Do dzieła duchowej adopcji będzie można przystąpić w czasie Mszy Św. o 9:00 i 18:00
Błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa – po Mszy Św. o 9:00
Formularze na duchową adopcję możemy pobrać w zakrystii.
Więcej informacji o duchowej adopcji