W piątek, poprzedzający Niedzielę Męki Pańskiej (Niedzielę Palmową), 3. kwietnia, sprawowaliśmy niecodzienne nabożeństwo. Wyruszyliśmy w drogę krzyżową ulicami naszej Parafii: Zygmunta Augusta – Chodkiewicza – Piłsudskiego – Małcużyńskiego – Norwida – Herbsta – Sołdka – Kotarbińskiego. Nabożeństwo rozpoczęło się bezpośrednio po Mszy Świętej o 18:00. Pierwszą stację rozważaliśmy przy krzyżu bramy wjazdowej do kościoła, a ostatnią w Parku HDK, przy ul. Małcużyńskiego. Tematem naszej medytacji była mądrość krzyża, która pozwala nam przezwyciężać wiele problemów codzienności. Mądrość krzyża i świadectwo wiary kilkuset naszych Parafian budziło wielu mieszkańców z obojętności na Bożą miłość, która objawiła się na krzyżu.