Trzydzieści lat temu, Sługa Boży Jan Paweł II, podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski, jako papież, wypowiedział słowa, które dotknęły głęboko naszych serc i odmieniły losy naszego kraju, Europy, a nawet całego świata. Były to słowa homilii na dawnym Placu Zwycięstwa w Warszawie. Jan Paweł II przywoływał w nich wydarzenia z Jerozolimskiego Wieczernika, prosząc, by Boży Duch nadal zstępował w nasze życie, jak zstąpił na wylęknionych i jeszcze nie dowierzających w zmartwychwstanie Jezusa Apostołów.

W wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w sobotę – 31 maja, o 19:00 – młodzież klas trzecich gimnazjum i wszyscy chętni zgromadzą się w naszym kościele wspominając rocznicę tamtych wydarzeń. Przyjdźmy do naszej świątyni, by wołać, z podobną wiarą i gorliwością, o doświadczenie na sobie tej przemieniającej mocy Ducha Jezusa.