Jak co roku w maju przeżywamy uroczystości I spowiedzi i Komunii św.

12 i 19 maja w naszej parafii ponad 200 dzieci po raz pierwszy przyjęły Chrystusa Pana do swoich serc, natomiast 26 maja odbędzie się uroczystość rocznicy I Komunii św.

Czas I Komunii św. skłania nas – ludzi wierzących – do zastanowienia się nad naszym stosunkiem do tej uroczystości. Czy jest to dla nas wydarzenie o wymiarze duchowym czy materialnym tylko?

Rwetes przygotowań, nieustanne próby, kiermasz prezentów… po co? Czasem wydaje się, że niektórzy dorośli nie wiedzą po co… a przecież cała otoczka materialna: przygotowania, nawet prezenty, ma wyrazić i podkreślić to, co dzieje się w wymiarze duchowym – oto dzieci pierwszy raz przyjmują Pana Jezusa, spożywają Jego Ciało.

Starajmy się więc, żeby to, co zewnętrzne nie przysłoniło Tego, który do serca przychodzi – Jezusa Chrystusa!!!