Kościół obchodzi 14 lutego święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy. Cyryl urodził się w Tesalonikach w 826 r., natomiast Metody urodził się między 815 a 820 r.

Na żądanie cesarza Michała III obaj wyruszyli do kraju Chazarów na Krym, aby rozwiązać spory religijne między chrześcijanami, Żydami i Saracenami. Po udanej misji zostali wysłani przez patriarchę św. Ignacego, aby nieść chrześcijaństwo Bułgarom. Następnie, na prośbę księcia Rościsława udali się z podobną misją na Morawy. Przetłumaczyli na język starosłowiański całe Pismo Święte, aby w ten sposób nauka Chrystusa przybliżyła się do ludów, które nie znały łaciny. Spotkało się to z dużą krytyką. Cyryl umarł w 869 r. Pracę kontynuował Metody – już jako arcybiskup Moraw i Węgier. Zmarł w 885 r.

W roku 1980 papież Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, tym samym podnosząc dotychczas obowiązujące wspomnienie do rangi święta obok św. Benedykta, którego patronem Europy ogłosił papież Paweł VI.

źródło: brewiarz.pl