W Środę Popielcową (13 lutego 2013 r.) w godzinach popołudniowych w słupskim centrum handlowym „Hala pod Wieżą” odbyła się akcja ewangelizacyjna mająca na celu przypomnienie  istoty przeżywania Wielkiego Postu.

Ks. Łukasz, s. Monika wraz z młodzieżą z naszej parafii po godz. 15.00 udali się do „Hali pod Wieżą”, by rozmawiać z napotkanymi tam mieszkańcami Słupska nt. ich przeżywania Wielkiego Postu oraz by zaprosić ich do naszej świątyni parafialnej.

Prosta kromka chleba oraz fragment Pisma Świętego, który dostał każdy obecny w „Hali…” stały się widocznym znakiem rozpoczęcia przeżywania okresu Wielkiego Postu.