Wspierajmy modlitwą

Zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie
w intencji o uzdrowienie dla ks. Proboszcza:

 

Modlitwa różańcowa w intencji Ks. Proboszcza w każdy czwartek o godz. 17.30.

 

Powierzajmy Księdza Proboszcza
i jego powrót do zdrowia
także w osobistych modlitwach.

O cud uzdrowienia prosimy modlitwą za wstawiennictwem
Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca:

Boże w Trójcy Jedyny,
bądź uwielbiony za wszelkie dobra,
 którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego;
 on przez życie według rad ewangelicznych
 i gorliwą posługę kapłańską w Kościele
 stał się przykładem dla Twoich wiernych.
 Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze,
 abyśmy lepiej mogli Tobie służyć,
 a ks. Lucjanowi udziel łaski uzdrowienia,
o którą pokornie prosimy
 za jego wstawiennictwem.
 Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

ROZPOCZĘŁA SIĘ ZBIÓRKA NA REHABILITACJĘ KS. PROBOSZCZA

Zbiórkę organizujemy wraz z Caritas diecezjalną.
Wpłaty prosimy dokonywać na następujące dane:

CARITAS DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ
60 1020 2791 0000 7002 0234 4976
tytułem: PROBOSZCZ LUCJAN

PARKING I TEREN ZIELONY PRZY KOŚCIELE ŚW. MAKSYMILIANA – ZADANIE NR 17

Szczęść Boże,

w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego przez liczną grupę mieszkańców okolicznych osiedli zgłoszone zostało zadanie budowy miejsc parkingowych przy przy Kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego – prosimy o wsparcie zadania i rozpropagowanie informacji wśród wiernych naszej parafii.

W tym roku głosowanie odbywa się tylko elektronicznie

rozpocznie się 16 listopada 2020 o północy i zakończy 30 listopada o 23.59

W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkanki i mieszkańcy Słupska bez względu na wiek, tak więc rodzice mogą zagłosować również za małe dzieci – nawet za noworodki.

 

Każda osoba (również dziecko) będzie miała do rozdysponowania maksymalnie 6 głosów w podziale:

– 1 głos na zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie,

– 1 głos na zadanie infrastrukturalne lokalne (można wybrać jedno zadanie w wybranym przez siebie okręgu),

– 1 głos na zadanie infrastrukturalne dedykowane szkołom,

– do 3 głosów na zadania społeczne.

Oznacza to, że można oddać od 1 do 6 głosów; nie ma obowiązku oddania wszystkich 6 głosów.

Każdy mieszkaniec i mieszkanka może wziąć udział w głosowaniu TYLKO RAZ.

 

Aby oddać głos, należy zaznaczyć wybrane zadania, podać imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz zaakceptować wymagane zgody, w tym celu należy wejść na stronę: https://slupsk.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski

zadanie dotyczące naszej Parafii to:

infrastrukturalne ogólnomiejskie:

zadanie nr 17 – Miejsca parkingowe wraz z terenem zielonym przy Kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego. 

 

Proszę o rozpropagowanie i wsparcie tej inicjatywy –

ks. Lucjan