Bractwo Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, zwane Bractwem Szkaplerznym, jest stowarzyszeniem wiernych, którzy dążą do doskonałej miłości w świecie zgodnie z duchem Zakonu Karmelitów Bosych, uczestniczą w jego życiu i mają udział w jego łaskach duchowych przez wewnętrzne zjednoczenie z Maryją w myślach, pragnieniach i czynach.

W parafii Bractwo powstało 16 lipca 2007 roku.

Jego członkowie spotykają się w pierwsze poniedziałki miesiąca na Mszy o godz. 18:00.

Opiekunem jest ks. Patryk Adamko.