Płyta poświęcona pamięci Jana Pawła II – „Boże Kwiaty”, została nagrana przez scholę dziecięcą „Maksymilianki”, działającą w Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku, pod opieką s. Nikoletty Florek CSFN oraz ks. Pawła Wojtalewicza.

Autorami tekstów są Beata Lange-Juchum oraz s. Nikoletta Florek. Muzykę stworzyły – s. Nikoletta Florek oraz Monika Zytke. Instrumenty klawiszowe: Marcin Kolbuch oraz Joanna Niewęgłowska.

Płytę będzie można nabyć w niedzielę, 14 czerwca, po Mszach Świętych. Dochód jest przeznaczony na rozwój scholi.

Dziękujemy wszystkim życzliwym ludziom bez których ta płyta by nie zaistniała. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do sponsorów – FLAIR POLAND oraz AG MEDIA