Ojciec Święty Benedykt XVI 1 maja ogłosił, że Jan Paweł II jest Błogosławionym.

Bogu niech będą dzięki!!!

bł. Janie Pawle II, módl się za nami…