Tegoroczna długa zima ukazała nam, że ciągle musimy dbać o poprawę komfortu warunków termicznych panujących w naszej parafialnej świątyni. Stąd poszukiwania nowych rozwiązań grzewczych, ale to proces długotrwały, wymagający poprawnej oceny i trafnego wyboru. Pierwszym krokiem była realizacja projektu instalacji izolacyjnego drewnianego podestu na marmurowej posadzce w zewnętrznych rzędach ławek głównej hali świątyni. Podobne podesty od lat spełniają swoją funkcję w głównych szeregach siedzeń. Realizując ten projekt dokonano także usunięcia podestu z ciągów komunikacyjnych między dwoma szpalerami ławek w celu umożliwienia swobodnej konserwacji powierzchni płaskiej. Marmurowe elementy posadzki zostaną uzupełnione w miesiącach letnich.

Spełniając liczne prośby Parafian zdążających do świątyni od strony ul. Piłsudskiego przy schodach, wiodących do tarasowego wejścia kościoła, zostały zainstalowane gabloty informacyjne. Będą w nich umieszczane główne informacje duszpasterskie, które do tej pory były osiągalne przy wejściu do świątyni od ul. Zygmunta Augusta.