animator: pani Wioletta
12 listopada (poniedziałek) g. 17 00
Maja S.
Marcelina M.
Marika D.
Oliwia B.
Oliwia K.
Zofia K.
Julia O.