Przeżywany okres wielkanocny skupia naszą uwagę między innymi na tajemnicy Chrztu Świętego. Jednym z przejawów tej refleksji jest udzielenie w tym czasie sakramentu Bierzmowania, które umacnia w chrześcijaninie życie nadprzyrodzone, uzyskane na chrzcie.

15 kwietnia 2015 r, 96 młodych osób z naszej parafii w obecności ks. Biskupa Edwarda Dajczaka, odpowiedzialnie
i dobrowolnie, przyjęło na nowo łaski i zobowiązania, które przed laty w ich imieniu przyjęli rodzice i chrzestni podczas Chrztu Świętego. Warto pomyśleć o modlitwie w intencji tych młodych, aby Duch Święty dał im głębszą świadomość łaski, którą otrzymali.

Fot. L. Szczepańska, ul. A. Krajowej 24a