W piątek 23 marca 2012 podczas Mszy św. o godz. 18.00 odbyła się uroczysta celebracja nałożenia krzyży kandydatom do bierzmowania z I klas ponadgimnazjalnych. Celebracji przewodniczył ks. proboszcz Lucjan Huszczonek.

Celebracja wręczenia krzyży wpisuje się w cykl przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. To rodzice wręczają swoim dorastającym dzieciom Krzyż – znak naszego zbawienia. Tym samym staje się to również doskonała okazja do zacieśnienia więzi rodzinnych.

„Jak to dobrze, że w Waszym przygotowaniu do bierzmowania jest ten moment poświęcenia Krzyża. […] Jeżeli Szatan Cię ukąsi swoją pokusą, sprawi, że upadniesz w grzech, pamiętaj To jest Twój ratunek – Krzyż Zbawiciela” – stwierdził Ksiądz Proboszcz w homilii wygłoszonej do młodzieży. Zachęcał także by odważnie przyznawać się do wiary w Chrystusa, który umarł na Krzyżu dla naszego zbawienia.