Tydzień Modlitw o Powołania

Tydzień Modlitw o Powołania

Jak co roku, w czwartą Niedzielę Wielkanocną, która w tym roku przypada 3 maja, rozpoczął się Tydzień Modlitw o Powołania. Praktykę modlitwy całego Kościoła w intencji powołań do stanu kapłańskiego i życia zakonnego ustanowił papież Paweł VI w 1964 roku jako odpowiedź na pogłębiający się kryzys.

Modlitwa o powołania powinna być nieustanna i pełna zaufania – napisał Benedykt XVI w orędziu na 46. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Ojciec Święty zwraca uwagę na to, że podtrzymywanie żywej modlitwy w intencji powołań w rodzinach, parafiach, ruchach i we wszystkich wspólnotach zakonnych i diecezjalnych jest „naszym pierwszym obowiązkiem”.

Odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego w niedzielę, 3 maja, po każdej Mszy odmówiliśmy modlitwę Benedykta XVI o powołania. Papieskimi słowami będziemy się modlili także przez cały tydzień po Mszy Świętej o 18:00. Zachęcamy również do jej indywidualnego odmawiania.

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan
rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie,
które będą podtrzymywały żywą wiarę
i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie
poprzez głoszenie Jego słowa
i sprawowanie sakramentów,
przez które nieustannie odnawiasz Twoich wiernych.

Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza,
aby byli mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii,
sakramentu najwyższego daru Chrystusa
dla zbawienia świata.

Powołuj sługi Twego miłosierdzia,
którzy poprzez sakrament Pojednania
będą rozszerzać radość z Twojego przebaczenia.

Spraw Panie, by Kościół przyjmował z radością
liczne natchnienia Ducha Twojego Syna
i posłuszny Jego wskazaniom
troszczył się o powołania do kapłaństwa
i do życia konsekrowanego.

Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów,
osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie,
aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo
w służbie Ewangelii.

Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.
Królowo Apostołów – módl się za nami.

Msza za maturzystów

Msza za maturzystów

W poniedziałek, 4 maja rozpoczyna się tegoroczny egzamin maturalny.

Zapraszamy Dyrekcje Szkół Ponadgimnazjalnych, Grono Pedagogiczne, Rodziców i Maturzystów na Mszę Świętą w intencji tegorocznych abiturientów z całego Słupska, by umocnieni darami Ducha Świętego umiejętnie wykorzystali wiedzę w trakcie egzaminu maturalnego oraz we właściwy sposób rozpoznali życiowe powołanie.

Odbędzie się ona w niedzielę, 3 maja, o godzinie 20:00 w Kościele Mariackim.

Uroczystość NMP Królowej Polski

Uroczystość NMP Królowej Polski

Pod datą 3 maja wpisana jest w polskiej tradycji uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym roku 3 maja to IV Niedziela Wielkanocna, dlatego też liturgiczna uroczystość NMP Królowej Polski jest przeniesiona na 4 maja. Tego dnia chcemy wpatrywać się w Maryję – Królową Polski, główną Patronkę naszego Narodu. W duchu aktu oddania naszych dziadów i ojców, i my powierzamy Jej wszystkie trudne osobiste sprawy, problemy naszych rodzin, wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny. Nie prosimy o zbytek i dobrobyt, ale o opiekę na naszej drodze do Boga. Modlimy się, aby była to wspólna droga wielu narodów, które nazywają Maryję swoją Królową. Duchowo łączymy się z niezwyciężoną Jasną Górą, z której króluje nam od tylu wieków. Maryja nigdy nas nie zawiodła, nawet w najtrudniejszych momentach naszej historii. Nie wstydźmy się tego doświadczenia i nie chowajmy go przed światem. Niech inni widzą, jak bardzo kochamy Matkę naszego Pana i naszą Matkę. Bóg przez Nią czyni dla nas wielkie rzeczy!

Z uroczystością Maryi Królowej Polski każdego roku łączymy przypomnienie Trzeciomajowej Konstytucji. To już 218. rocznica jej uchwalenia. Pamiętając o tym doniosłym wydarzeniu z naszej historii, polecajmy właśnie Maryi – Królowej trudne budowanie demokracji w naszej Ojczyźnie. Polecajmy Jej rządzących i tworzących prawo, aby zawsze na uwadze mieli sprawiedliwość społeczną i dobro wszystkich Polaków, zwłaszcza tych, którzy nie radzą sobie z często brutalną codziennością. Prośmy Maryję, aby dla Jej Syna otwarły się wszystkie polskie serca.

W poniedziałek, 4 maja, zapraszamy na dodatkową Mszę Świętą, o godzinie 9:00, w czasie której odnowimy Milenijny Akt Oddania Polski.

„Chwalcie łąki umajone…”

„Chwalcie łąki umajone…”

W piątek, 1 maja, rozpoczynamy nabożeństwa majowe, którym będą towarzyszyły odczytywane na nowo teksty konferencji św. Maksymiliana Kolbego. Będą one sprawowane w naszym kościele w dni powszednie o 17:30, a w niedziele o 16:30. Bardzo gorąco zachęcamy do codziennego gromadzenia się wokół ołtarza na Eucharystii i na nabożeństwie majowym. O ileż łatwiej kroczyć po drogach wiary razem z Maryją! Ona zwraca swe miłosierne oczy ku naszym troskom, strapieniom, wyprasza łaskę rozwiązania trudnych spraw. Spróbujmy jak Sługa Boży Jan Paweł II, wielki „maryjny” Papież, zawierzyć Jej całe swoje życie i nie tylko w maju, ale każdego dnia powtarzać: „Totus Tuus”! Zachęcamy też, by osoby i rodziny, które nie mogą, z różnych przyczyn, brać udziału w nabożeństwie w kościele gromadziły się w domach na wspólnym śpiewie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych i odmawianiu różańca.

Odpust w Roku św. Pawła Apostoła

Odpust w Roku św. Pawła Apostoła

Program Parafialnej Pielgrzymki Odpustowej do Kościoła Mariackiego, który jest świątynią stacyjną Roku Św. Pawła – środa, 29 kwietnia:

19:00 – modlitwa różańcowa

19:30 – koncert modlitewny: Maksymilianki i Miraculum

19:40 – przygotowanie procesji: na zewnątrz kościoła, przy krzyżu (grupy parafialne niosą sztandary, Straż Honorowa niesie relikwie św. Maksymiliana)

20:00 Procesja (wejście głównymi drzwiami), uroczyste odsłonięcie obrazu i rozpoczęcie Najświętszej Eucharystii

Tydzień Biblijny

„Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II” (publiczne stowarzyszenie wiernych erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski) zaprasza do przeżycia Pierwszego Tygodnia Biblijnego (26.04 – 02.05). Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że Chrystusa może się lękać tylko ten, kto Go nie zna, bo nie zna Ewangelii.

Wszystkich, którzy pragną zgłębiać Pismo Święte w naszej Parafii zachęcamy do czynnego udziału w Kręgu Biblijnym, który nie jest tylko grupą osób czytających Pismo Święte. W Kręgu Biblijnym przede wszystkim „Nauczysz się rozpoznawać Oblicze Boga w słowach Boga” (Grzegorz Wielki). Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie zaczynasz więcej wierzyć, początek gdzie zaczynasz robić coś, co jest pragnieniem Bożym. Po przeanalizowaniu danego fragmentu w modlitwie pytasz się Ojca Niebieskiego, w co masz uwierzyć, co przestać robić, a co zacząć, co natomiast masz robić lepiej niż dotychczas. I wtedy dostajesz odpowiedz, bo Krąg Biblijny to miejsce gdzie On sam przychodzi do nas i zmienia „SŁOWO W CIAŁO” (2 Tm 3,16, J 1,1; 14).

Spotkania Kręgu Biblijnego prowadzi ks. Piotr Zieliński. Zasadniczo odbywają się one w drugi i czwarty wtorek miesiąca po wieczornej Mszy Świętej.

Pola Nadziei

Pola Nadziei to coroczna kampania zbierania funduszy na rzecz opieki dla osób terminalnie chorych. Żonkile – symbol kampanii – są międzynarodowym symbolem nadziei. Przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.

W ramach ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei dzieci ze Szkolnego Koła Caritas zbierają w niedzielę – 26 kwietnia – po Mszach Świętych ofiary na powstające w Darłowie hospicjum Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, wręczając ofiarodawcom świeżego żonkila.